เลนส์ชั้นเดียว

เป็นเลนส์ที่มีสายตา ค่าเดียวอยู่ทั้งบนชิ้นเลนส์ ถ้าท่านมีสายตาที่เป็นสายตาสั้น (สายตา - ) ท่านอาจจะต้องใส่แว่นเพื่อทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น หรือถ้ามีสายตายาว อ่านหนังสือ (สายตา + ) อาจจะต้องการแว่นเพื่ออ่านหนังสือ ยกตัวอย่าง สมมติเลนส์ชิ้นนี้เป็นเลนส์สายตาสั้นชั้นเดียวที่ -4.00 ค่ากำลังบนเลนส์จะเป็น -4.00 (แต่ไม่ใช่ สำหรับ Aspherical Lens)

เลนส์แว่นตา มีหลัก ๆ อยู่ 2 รูปแบบ

  • เลนส์บูน (Convex Lens) มีคุณสมบัติในการรวมแสง ใช้ในการแก้ไขสายตายาว จะมีค่าเป็นบวก (+) เสมอ

  • เลนส์เว้า (Concave Lens) มีคุณสมบัติในการกระจายแสง ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้น จะมีค่าเป็นลบ (-) เสมอ

โครงสร้างของเลนส์ 

ในปัจจุบันจะมีโครงสร้างเลนส์อยู่สามอย่างหลัก ๆ คือ Spherical, Asperical และ Double Asperical (Bi-Aspherical)

  • Spherical Lens มีความโค้งที่เท่า ๆ กัน ตั้งแต่จุดศูนย์กลางของเลนส์จนไปถึงบริเวณขอบเลนส์ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลูกบอล เลนส์ชนิดนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ข้อดีคือมีราคาที่ค่อนข้างถูกและผลิตง่าย ส่วนข้อเสียคือ กรณีสายตายิ่งเยอะจะเห็นมุมบิดเบือนได้ชัดบริเวณขอบเลนส์

  • Aspherical Lens มีความโค้งที่เท่า ๆ กัน ตั้งแต่จุดศูนย์กลางของเลนส์จนไปถึงบริเวณขอบเลนส์ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลูกบอล เลนส์ชนิดนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ข้อดีคือมีราคาที่ค่อนข้างถูกและผลิตง่าย ส่วนข้อเสียคือ กรณีสายตายิ่งเยอะจะเห็นมุมบิดเบือนได้ชัดบริเวณขอบเลนส์

  • Double Aspherical Lens มีความโค้งที่เท่า ๆ กัน ตั้งแต่จุดศูนย์กลางของเลนส์จนไปถึงบริเวณขอบเลนส์ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลูกบอล เลนส์ชนิดนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ข้อดีคือมีราคาที่ค่อนข้างถูกและผลิตง่าย ส่วนข้อเสียคือ กรณีสายตายิ่งเยอะจะเห็นมุมบิดเบือนได้ชัดบริเวณขอบเลนส์

ตัวเลข 1.6 , 1.7 คืออะไร

คือ ค่าดรรชนีหักเหของเลนส์ (Index) เลนส์ที่ย่อบางจะได้รับการบีบอัดเลนส์ทำให้ตัวเลนส์มีความบางมากขึ้น ยิ่งมีกำลังหักเหมากจะยิ่งถูกบีบอัดมากทำให้ Index สูงขึ้นเรื่อย เพราะฉะนั้นเวลาไปร้านแว่น คนขายที่พูดว่า 1.6 หรือ 1.74 อันนั้นหมายความเป็นเลนส์ที่ย่อบางแล้ว ตัวเลข Index ยิ่งเยอะ เลนส์ยิ่งบาง

 

Zeen - เลนส์ช่วยลดอาการเมื่อยล่า (หน้าจอคอมพิวเตอร์)

เลนส์สำหรับผู้ที่ใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานสบายตามากขึ้นด้วย RalaxZone ที่อยู่บริเวณด้านล่างของเลนส์ เลนส์สายตาชั้นเดียวผลิตด้วยเทคโนโลยี FREEFORM ผสมผสานกับเทคโนโลยี BOOST ACCOMMODATION เพื่อการมองเห็นภาพได้อย่างไหลลื่น ไม่มีสะดุด ทุกการเพ่งมองจากการเปลี่ยนระยะโฟกัส ช่วยให้ผ่อนคลายอาการอ่อนล้าของดวงตาจากการเพ่งมองสมาร์ทโฟน แท็บเลต อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือเน้นการใช้สายตามองระยะใกล้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ชั่วโมง

สามาถเลือกการใช้งานได้ 3 BOOST PROFILES ได้แก่

เหมาะสำหรับกรอบแว่นทุกรูปแบบ ด้วยการปรับตั้งกึ่งกลางภาพอัตโนมัติ

ประโชย์สำหรับผู้ใช้งาน

  • ลดอาการเหนื่อยล้าทางสายตา : ปวดหัว ,ปวดตา ,ตาแห้ง และตาพร่ามัว
  • ประสิทธิภาพการมองเห็นสูงสุดในระยะใกล้
  • วิสัยทัศน์ที่ผ่อนคลายเมื่อเปลี่ยนระยะโฟกัส