สายตาสั้นเยอะเลือกกรอบแว่นแบบไหนดี ?

สายตาสั้นเยอะเลือกกรอบแว่นแบบไหนดี ?

เลนส์สายตาสั้น คือ เลนส์ที่มีลักษณะโค้งเว้า จุดกึ่งกลางของเลนส์จะบาง ส่วนขอบด้านข้างของเลนส์จะหนา ยิ่งสายตาสั้นมาก บริเวณขอบของเลนส์ก็จะยิ่งหนามาก ดังนั้นผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆควรเลือกกรอบแว่นที่มีลักษณะ ดังนี้

  1. ชนิดกรอบ โดยทั่วไปหลักๆจะมีกรอบแว่นอยู่ 3 แบบ คือ กรอบเต็ม กรอบเจาะ และกรอบเซาะร่อง ซึ่งกรอบเจาะ กรอบเซาะร่อง เป็นกรอบที่ทำให้เห็นความหนาของตัวเลนส์ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรเลือกกรอบแว่นที่มีขอบหนา เนื่องจากกรอบเต็ม และขอบหนาจะช่วยพรางความหนาของตัวเลนส์ได้เป็นอย่างดี
  2. ขนาดกรอบ เนื่องจากเลนส์สายตาสั้น จุดกึ่งกลางชองเลนส์เป็นส่วนที่บางที่สุด และ บริเวณขอบของเลนส์เป็นส่วนที่มีความหนามากที่สุด ทำให้ถ้าเลือกกรอบแว่นที่มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ เลนส์สายตาสั้นก็จะยิ่งหนาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการตัดประกอบจะโดนบริเวณขอบเลนส์ซึ่งเป็นส่วนที่มีความหนามากกว่า ดังนั้น สายตาสั้นมากควรเลือกกรอบแว่นที่มีขนาดเล็กเพื่อที่จะได้เลนส์ที่บางลงและมีน้ำหนักเบา
  3. รูปทรงกรอบ กรอบแว่นตาทรงกลม ทรงหยดน้ำ ทรงรี หรือกรอบที่มีทรงโค้งมน เป็นกรอบที่ประกอบแว่นแล้วได้เลนส์บางมากกว่าเมื่อเทียบกับกรอบทรงอื่นๆที่มีขนาดเท่ากัน ดังนั้น กรอบแว่นทรงกลม ทรงหยดน้ำ ทรงรี หรือทรงกรอบโค้งมนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีสายตาสั้นมาก
  4. วัสดุกรอบ ควรเลือกวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น Titanium Ultem Acetate
Back to blog