ประวัติความเป็นมา

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2494 ในรูปแบบของร้านแว่นตา และต่อมาได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจจากร้านแว่นตา สู่การเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ขยายเครือข่ายธุรกิจเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจก และ พลาสติก ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือเดียวกับ ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) ที่มีสัดส่วนการผลิต ส่งออกต่างประเทศ 95% และ ในประเทศ 5% ซึ่งบริษัท นำศิลปไทย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

ปัจจุบันนำศิลปไทย ได้แผ่ขยายธุรกิจค้าส่งในอุตสาหกรรมแว่นตาแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับ นำเข้า-ขายส่งกรอบแว่นตาแบรนด์เนม (อาทิเช่น ยี่ห้อ VON ARKEL , LINE ART , CHARMANT Z , SEIKO , JOHN LENNON , CELINE , LOEWE , FRED , POLICE , FURLA , HELLO KITTY ฯลฯ) รวมถึง เลนส์แว่นตาทุกชนิดภายใต้แบรนด์ Duralens, TOG และ TOKAI จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท นำศิลปไทย จัดจำหน่าย และเครื่องตรวจวัดสายตา รวมทั้งอุปกรณ์, เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบแว่นตาทุกชนิด แบรนด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ เช่น NIDEK ,Dia , Nishimura และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีบริษัทในเครือคือ บริษัท นำศิลปไทย จำกัด และ บริษัท นำศิลป์ไทยอายแวร์ จำกัด ภายใต้นำศิลปไทย กรุ๊ป

การก้าวสู่รุ่นที่ 3 ของบริษัท นำศิลปไทย จำกัด โดย คุณยศนันท์ ประจักษ์ธรรม ผู้บริหารยุคใหม่ที่ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า และผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ นโยบายทั้ง 3 ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณภาพสินค้าและการคัดสรรสินค้าเพื่อตอบโจทย์ในทุกช่วงราคาของตลาด ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกันตลอดไป

ในปี 2564 นี้ จะเป็นอีกปีที่นำศิลปไทย กรุ๊ป มีความมุ่งมั่น และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดการเจริญเติบโต ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

- นำศิลปไทยให้ธุรกิจแว่นตา ง่ายสำหรับคุณ -