วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • Vision

  เป็นผู้นำในธุรกิจแว่นตา ที่มอบประสบการณ์การซื้อแว่นตาอย่างแตกต่างและมอบความครบครันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 • Mission

  • สร้างความยั่งยืน พัฒนา และ เติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้า และอุตสาหกรรม
  • ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และประกอบกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล-บรรษัทภิบาลที่ดี
  • พัฒนาศักยภาพบุคคลากร รวมถึงพัฒนามาตราฐานของสินค้า และบริการให้ไปสู่ระดับโลก
 • Value

  มองคู่ค้า และ ลูกค้า เป็นเหมือนครอบครัว เติบโตไปพร้อมๆกัน เนันความยั่งยืนเพื่อการเติบโตควบคู่กับอุตสาหกรรมมากกว่าผลกำไรอันสั้น ดูแลบุคคลากรในองค์กรเหมือนคนในบ้าน