SEIKO

ชื่อเสียงที่มีมายาวนานของ SEIKO จึงเป็นตัวการันตีสินค้าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าด้วยการนำ Titanium วัสดุคุณภาพเยี่ยม ที่มีความแข็งแรงทนทานมาใช้ในการผลิตแว่นตา ผนวกกับเทคนิคพิเศษต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น ก่อเกิดเป็นสินค้าคุณภาพสูง