DURALENS

เริ่มต้นมาจากความตั้งมั่นของผู้บริหารนำศิลปไทย ในการตอบสนองผู้บริโภค เพื่อให้มีเลนส์ที่มีคุณภาพและราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยในปี 2007 ได้จัดจำหน่าย เลนส์ชั้นเดียว (Stock) 1.56 และ 1.6 ภายใต้แบรนด์ดูราเลนส์เป็นครั้งแรก

ต่อมาในปี 2010 เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นจึงเริ่มจัดจำหน่ายเลนส์ Progressive ในเลนส์ Infinity,Quantum และ Pro ซึ่งมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี แล:Software คุณภาพสูงจากเยอรมัน และได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม

สามารถมั่นใจได้เลยว่ากระบวนการผลิตเลนส์ภายใต้แบรนด์ดูราเลนส์ มีการควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ด้วยการรับรองจาก ISO 9001: 2015, CE และ FDA