เลนส์สำหรับอ่านหนังสือ

One Enhancer

เลนส์ที่ช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อตา เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ที่ใช้สายตาในระยะใกล้เป็น ระยะเวลานานติดต่อดัน เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็โทรนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเมื่อยล้าต่อดวงตาได้

  • เลนส์ One Enhancer ลดการเพ่งของกล้ามเนื้อตา
  • ผ่อนคลายจากการใช้สายตาเป็นเวลานาน
  • ช่วยลดอาการ Office syndrome บริเวณคอไหล่
  • ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้ใช้อายุ 20-35 ปี ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหนังสือ และหน้าจอโทรศัพท์

 

Rest R

Rest R (made in japan) เลนส์ที่ช่วยลดอาการเมื้อยล้าของกล้ามเนื้อตา เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ที่ใช้สายตาในระยะใกล้เป็น ระยะเวลานานติดต่อดัน เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ การใช้คอมวเตอร์ การใช้สมาร์ทโฟน หรือการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็โทรนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเมื่อยล้าต่อดวงตาได้

การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเครียดกับดวงตา ระยะห่างระหว่างดวงตากับจอแสดงผลของสมาร์ทโฟนนั้นใกล้มาก ความเครียดต่อดวงตาจะใหญ่กว่ามากเมื่อต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับระยะการอ่านอื่น ๆ เช่น เมื่ออ่านหนังสือเนื่องจากระยะการอ่านหนังสือเมื่อใช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะสั้นกว่าระยะการอ่านทั่วไป

Rest R สามารถเลือกได้ถึง 2 Type